Цели и задачи

Мэта:   Павышэнне якасці адукацыі і забеспячэнне ўмоў для паспяховай  сацыялізацыі дзяцей.
 
Задачы:
 
1. Забеспячэнне адпаведнасці вынікаў адукацыйнага працэсу патрабаванням дзяржаўнага стандарту і сацыяльнаму заказу вучняў і бацькоў на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыыі.
2. Стварэнне ўмоў для рэалізацыі асобасна значымага для старшакласнікаў зместу навучання і забеспячэнне эфектыўнай падрыхтоўкі выпускніка школы да прафесійнага старту.
3. Павышэнне якасці ведаў вучняў ва ўмовах арганізацыі дапрофільнай і дапрафесіянальнай падрыхтоўкі вучняў.
4. Фарміраванне інфармацыйнай культуры ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу, навучанне дзяцей і падлеткаў бяспечным паводзінам і ўменню супрацьстаяць негатыўным з'явам віртуальнай прасторы.
5.  Фарміраванне адказных адносін да свайго здароўя як асабістай і грамадскай каштоўнасці, садзеянне ў набыванні ведаў, развіцці ўменняў і навыкаў здаровага ладу жыцця, захаванні і ўмацаванні здароўя, маральных, бяспечных і адказных паводзін.