Устав школы

Раздзел I. Агульныя палажэнні

 

         1.1. Сапраўдны Статут дзяржаўнай установы адукацыі “Аброўская сярэдняя школа” (далей – Установа) з'яўляецца новай рэдакцыяй Статута ўстановы, зарэгістраванага Івацэвіцкім раённым выканаўчым камітэтам 16 жніўня 2018 года ў Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў за нумарам 290485436, са змяненнямі і дапаўненнямі зарэгістраванымі 8 верасня 2011, 12 мая 2009 года Брэсцкім абласным выканаўчым камітэтам; 5 лістапада 2014 года Івацэвіцкім раённым выканаўчым камітэтам у Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў за нумарам 290485436.

         Установа створана на падставе рашэння Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта ад 9 кастрычніка 2007 года № 906 “Аб стварэнні юрыдычных асоб Дзяржаўных ўстаноў адукацыі” як дзяржаўная ўстанова адукацыі “Аброўская сярэдняя агульнаадукацыйная школа”. Установа зарэгістравана Брэсцкім абласным выканаўчым камітэтам 10 снежня 2007 года ў Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў за нумарам 290485436.

         На аснове рашэння Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта ад 16 жніўня 2011 года № 734 “Аб змяненні найменняў і ўнясенні змяненняў у статуты ўстаноў адукацыі” Установа перайменавана ў дзяржаўную ўстанову адукацыі “Аброўская сярэдняя школа”. Змяненне зарэгістравана Брэсцкім абласным выканаўчым камітэтам 8 верасня 2011 года ў Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў за нумарам 290485436.

         1.2. Установа створана ў форме ўстановы на аснове дзяржаўнай уласнасці, з'яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, якая фінансуецца з мясцовага бюджэту.

         1.3. Маёмасць Установы знаходзіцца ва ўласнасці Івацэвіцкага раёна і замацоўваецца за Установай на праве аператыўнага кіравання.

Паўнамоцтвы ўласніка маёмасці ажыццяўляе Івацэвіцкі раённы Савет дэпутатаў (далей - Уласнік), упаўнаважаны ім орган па кіраванні і распараджэнні маёмасцю - Івацэвіцкі раённы выканаўчы камітэт (далей Заснавальнік).

Органам галіновага кіравання Установы з'яўляецца аддзел па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта (далей - Орган кіравання).

         1.4. Установа з'яўляецца юрыдычнай асобай, якая мае ў аператыўным кіраванні адасобленую маёмасць, нясе самастойна адказнасць па сваіх абавязацельствах, можа ад свайго імя набываць і ажыццяўляць маёмасныя і асабістыя немаёмасныя правы, выконваць абавязацельствы, быць істцом і адказчыкам у судзе.

         1.5. Установа адказвае па сваіх абавязацельствах, якія знаходзяцца ў яе распараджэнні грашовымі сродкамі. Пры іх недастатковасці субсідыйную адказнасць па яе абавязках нясе Уласнік маёмасці або ўпаўнаважаны ім орган.

 

1.6. Установа падтрымлівае дзейнасць маладзёжных і дзіцячых грамадскіх арганізацый (аб'яднанняў), якія не супярэчаць дзеючаму заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

         1.7. Установа мае пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, штамп са сваім найменнем, можа мець разліковы і іншыя рахункі ў банках Рэспублікі Беларусь.

         1.8. Установа ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, сапраўдным Статутам і дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Змяненні і дапаўненні ў Статут Установы ўносяцца і зацвярджаюцца Заснавальнікам у парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

         1.9. Месца знаходжання Установы: Рэспубліка Беларусь, 225272, Брэсцкая вобласць, Івацэвіцкі раён, аг. Аброва, завулак Школьны, д.12

          1.10. Поўная назва Установы:

на беларускай мове: Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Аброўская сярэдняя школа”.

на рускай мове: Государственное учреждение образования “Обровская средняя школа”.

Скарочанае назва Установы:

на беларускай мове: Аброўская сярэдняя школа.

на рускай мове: Обровская средняя школа.

1.11.Тып Установы - установа агульнай сярэдняй адукацыі.                                                                            

1.12. Від Установы - сярэдняя школа.

Раздзел II. Прадмет і асноўная мэта дзейнасці

Установы, яе асноўныя задачы

2.1. Прадметам дзейнасці Установы з'яўляецца ажыццяўленне ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь адукацыйная дзейнасць, якая ўключае ў сябе арганізацыю і правядзенне вучэбнай, выхаваўчай і метадычнай работы.

2.2. Асноўнай мэтай Установы з'яўляецца рэалізацыя дзяржаўных адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі, фарміраванне адукаванай, сацыяльна, духоўна і маральна сталай, творчай асобы, выхаванне грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, павагі правоў і свабод чалавека, любові да Радзімы, сям'і, прывіццё навыкаў здаровага ладу жыцця.

2.3. Асноўнымі задачамі Установы з'яўляюцца:

забеспячэнне атрымання вучнямі агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама неабходных першасных ведаў і навыкаў для выбару ў дальнейшым прафесіі, прафесійнага самавызначэння, выбару прафесіі;

падрыхтоўка вучняў да паступлення ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, да самастойнага жыцця, да працоўнай дзейнасці;

фарміраванне маральнай, эстэтычнай культуры і культуры ў галіне аховы навакольнага асяроддзя;

фарміраванне фізічнай культуры, авалоданне каштоўнасцямі і навыкамі здаровага ладу жыцця;

фарміраванне культуры сямейных адносін;

стварэнне ўмоў для сацыялізацыі, самаразвіцця і самарэалізацыі асобы вучня;

фарміраванне і развіццё асобы вучняў, развіццё іх здольнасцей і схільнасцей, фарміраванне навуковага светапогляду, грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогіі забеспячэнне авалодання сацыяльнымі, культурнымі, маральнымі нормамі і правіламі;

выяўленне і падтрымка адораных і таленавітых вучняў, удасканаленне работы з дзецьмі, якія праяўляюць павышаную цікавасць да вучобы;

стварэнне спрыяльных, бяспечных умоў, здароўезберагальнага асяроддзя для выхавання фізічна здаровай, духоўна багатай, высока маральнай і адукаванай асобы і шырокіх магчымасцяў для выбару прафесіі ў адпаведнасці з яго інтарэсамі і індывідуальнымі магчымасцямі;

стварэнне спецыяльных умоў для атрымання адукацыі асобамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і аказанне гэтым асобам карэкцыйна-педагагічнай дапамогі;

арганізацыя працоўнага (прафесійнага) навучання вучняў старэйшых класаў;

арганізацыя грамадска-карыснай прадукцыйнай працы вучняў у навучальных мэтах;

арганізацыя прадукцыйнай працы ў вольны ад вучобы час вучняў;

арганізацыя прафесійнага навучання вучняў старэйшых класаў.

2.4. Установа:

будуе свае адносіны з сям'ёй па пытаннях навучання і выхавання вучняў на прынцыпах супрацоўніцтва;

узаемадзейнічае з установамі пазашкольнага выхавання і навучання, дзяржаўнымі арганізацыямі аховы здароўя, установамі культуры, спорту, добраахвотнымі таварыствамі, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі;

падтрымлівае дзейнасць маладзёжных і дзіцячых грамадскіх арганізацый (аб'яднанняў), якая не супярэчыць дзеючаму заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

Ва Установе забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, іншых грамадскіх арганізацый (аб'яднанняў), якія маюць палітычныя мэты, а таксама стварэнне і ананімная або іншая супярэчная з дзейным заканадаўствам дзейнасць рэлігійных арганізацый.

2.5. Установа ажыццяўляе віды дзейнасці ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Асобнымі відамі дзейнасці, пералік якіх вызначаны дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Установа можа займацца толькі на падставе спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі). Права ажыццяўляць дзейнасць, на заняткі якой неабходна атрыманне ліцэнзіі, узнікае з моманту атрымання ліцэнзіі ці ва ўказаны ў ёй тэрмін, і спыняецца па заканчэнні тэрміну яе дзеяння, калі іншае не ўстаноўлена дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Раздзел III. Арганізацыя адукацыйнага працэсу

3.1. Структура агульнай сярэдняй адукацыі Установы ўключае ў сябе тры ступені:

I ступень - пачатковая адукацыя (I- IV) класы;

II ступень - базавая адукацыя (V- ІХ) класы;

III ступень - сярэдняя адукацыя (Х- ХI класы, вячэрнія класы - Х- XII класы).

I і II ступені агульнай сярэдняй адукацыі складаюць агульную базавую адукацыю.

I, II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі складаюць агульную сярэднюю адукацыю.

Тэрмін атрымання:

агульнай базавай адукацыі складае дзевяць гадоў (для асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця - 9-10 гадоў);

агульнай сярэдняй адукацыі складае адзінаццаць гадоў (для асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця -11-12 гадоў);

агульнай сярэдняй адукацыі ў вячэрніх класах, вучэбна -кансультацыйных пунктах, у якiх навучанне ажыццяўляецца па тыпавым вучэбным плане вячэрніх класаў 12 гадоў (для асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця - 12-13 гадоў).

Тэрмін навучання на ступенях агульнай сярэдняй адукацыі складае:

на I ступені - чатыры гады (для асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця - 4-5 гадоў);

на II ступені - пяць гадоў;

на III ступені - два гады (у вячэрніх класах, вучэбна -кансультацыйных пунктах, у якiх навучанне ажыццяўляецца па тыпавым вучэбным плане вячэрніх класаў - тры гады).

3.1.1. Агульная пачатковая адукацыя (I ступень) - з'яўляецца часткай абавязковай агульнай сярэдняй адукацыі. Навучанне на гэтай ступені забяспечвае развіццё асобы вучня, фарміраванне яго першапачатковага погляду на прыроду, чалавека, грамадства. У працэсе навучання вучні набываюць неабходныя ўменні і навыкі вучэбнай дзейнасці, чытання, лісты, рахункі, авалодваюць элементамі тэарэтычнага мыслення, мастацкай, эстэтычнай, практычнай дзейнасці, культуры мовы і паводзін, асновамі асабістай гігіены, здаровага ладу жыцця.

Адукацыйны працэс у 1-2 класах можа ажыццяўляцца на базе дашкольных устаноў па рашэнні аддзела па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта.

3.1.2. Агульная базавая адукацыя (I - II ступені) з'яўляецца часткай абавязковай агульнай сярэдняй адукацыі. Яе атрыманне неабходна для завяршэння агульнай сярэдняй адукацыі ва Установе або ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна - тэхнічнай адукацыі, і ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Навучанне на I -II ступенях забяспечвае засваенне асноў навук, далейшае станаўленне асобы вучня, развіццё яго здольнасцяў, схільнасцей,  фарміраванне навуковага светапогляду, авалоданне сацыяльнымі, культурнымі, маральнымі нормамі і правіламі.

3.1.3. Агульнуя сярэдняя адукацыя (III ступень) завяршае адукацыйную падрыхтоўку вучняў. На гэтай ступені пачынаецца іх падрыхтоўка да авалодання прафесіяй ва ўстанове, якая забяспечвае атрыманне прафесійна - тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, а таксама праз іншыя формы прафесійнага навучання або да свядомага ўключэння ў вытворчую дзейнасць.

Навучанне на гэтай ступені ажыццяўляецца з улікам адукацыйных запытаў вучняў.

3.2. Адукацыйны працэс пры навучанні на I, II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме шасцідзённага школьнага тыдня, які ўключае пяцідзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень для правядзення з навучэнцамі спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, іншых выхаваўчых мерапрыемстваў, арганізацыі працоўнага навучання, у тым ліку вучэбных заняткаў на вучэбна-вытворчых аб'ектах.

У 5-11 класах у шосты школьны дзень могуць праводзіцца факультатыўныя заняткі.

Вывучэнне вучэбных прадметаў у адукацыйным установе ажыццяўляецца на базавым узроўні. Па ўзгадненні з аддзелам па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта вывучэнне асобных прадметаў можа ажыццяўляцца на павышаным узроўні.

У адукацыйнай установе могуць праводзіцца факультатыўныя заняткі натуральна-матэматычнай, гуманітарнай, грамадазнаўчай, экалагічнай, ваеннапатрыятычнай, музычнай, харэаграфічнай, мастацкай, тэатральнай, спартыўнай і іншай накіраванасці.

Факультатыўныя заняткі, як правіла, праводзяцца да пачатку або пасля завяршэння ўрокаў.

На I, II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі могуць стварацца спецыялізаваныя класы.

На III ступені агульнай сярэдняй адукацыі можа ажыццяўляцца прафесійная падрыхтоўка вучняў.

Ва Установе могуць стварацца: спецыялізаваныя класы для асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця, класы інтэграванага навучання, пункты карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

3.3. Атрыманне агульнай пачатковай, базавай і сярэдняй адукацыі суправаджаецца бягучай, прамежкавай і завяршаецца выніковай атэстацыяй па прадметах.

Атэстацыя, перавод, арганізацыя выпускных экзаменаў і выпуск вучняў ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым дзеючымі нарматыўнымі актамі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.4. Вучням, якія паспяхова завяршылі агульную базавую адукацыю, выдаецца пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, а вучням, якія дабіліся асаблівых поспехаў у вучобе пры прыкладных паводзінах - пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi з адзнакай.

Выпускнікам Установы, якія засвоілі вучэбныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, выдаецца атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі.

Выпускнікі Установы за выдатныя поспехі ў вучобе і прыкладныя паводзіны ўзнагароджваюцца залатымі, сярэбранымі медалямі з уручэннем атэстата асобага ўзору, а за асаблівыя поспехі ў вывучэнні асобных прадметаў - пахвальнымі лістамі, зацверджаннымі дзеючымі нарматыўнымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.5. Навучанне ва Установе ажыццяўляецца на беларускай мове.

Вывучэнне беларускай, рускай і адной замежнай мовы (англійскай) ва Установе з'яўляецца абавязковым, за выключэннем асобных катэгорый дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця, для якіх вывучаемыя мовы вызначаюцца дзеючымі нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.6. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва Установе ажыццяўляецца ў адпаведнасці з адукацыйнымі стандартамі, а таксама Тыпавым вучэбным планам і вучэбнымі праграмамі, распрацаванымі і зацверджанымі дзеючымі нарматыўнымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Штогод на аснове Тыпавога вучэбнага плана, зацверджанага дзеючымі нарматыўнымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа распрацоўвае ўласны план, які зацвярджаецца дырэктарам па ўзгадненні з аддзелам па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта.

Установа можа распрацоўваць вучэбныя праграмы па асобных прадметах, якія не ўваходзяць у пералік прадметаў дзяржаўнага кампанента, а таксама навучальныя праграмы для заняткаў па інтарэсах, факультатываў.

Арганізацыйна - выхаваўчая работа ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планамі і праграмамі выхавання, зацверджанымі ва Установе.

3.7. Навучальны год ва Установе пачынаецца 1 верасня. Працягласць і тэрміны заканчэння навучальнага года вызначаюцца Тыпавым вучэбным планам і вучэбнымі планамі на бягучы навучальны год.

На працягу навучальнага года ўстанаўліваюцца канікулы агульнай працягласцю ў адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі актамі міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.8. Парадак арганізацыі навучальнага года (па чвэрцях, паўгоддзях) і працягласць вучэбнага тыдня усталёўваецца дзеючымі нарматыўнымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.9. Адукацыйны працэс арганізуецца ў форме ўрокаў і розных формаў пазакласнай і пазашкольнай работы. У навучальным працэсе таксама выкарыстоўваюцца стымулюючыя і факультатыўныя заняткі, лекцыі, практычныя, семінарскія і лабараторныя заняткі, вучэбна-палявыя зборы, грамадска карысная праца. Абавязковыя заняткі спалучаюцца з самастойнай работай вучняў. Хатнія заданні даюцца дыферэнцыравана з улікам індывідуальных асаблівасцей вучняў. У I класах хатнія заданні не задаюцца.

3.10. Працягласць урока ў I класах - 35 хвілін, у II - XI (XII) класах - 45 хвілін.

Штодзённае колькасць вучэбных заняткаў вызначаецца раскладам урокаў, які зацвярджаецца дырэктарам Установы. Пачатак заняткаў і змен, працягласць перапынкаў паміж заняткамі зацвярджаецца дырэктарам Установы ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3.11. Харчаванне вучняў ва Установе арганізуецца па графіку, зацверджанаму дырэктарам, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3.12. Форма атрымання адукацыі ва Установе - вочная. Навучанне хворых дзяцей, дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця і дзяцей- інвалідаў можа ажыццяўляцца дома па індывідуальных вучэбных планах у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Дапускаецца таксама па заяве законных прадстаўнікоў вучняў і па ўзгадненні з аддзелам па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта прадастаўленне вучню магчымасці атрымання агульнай пачатковай, агульнай базавай, агульнай сярэдняй адукацыі ў сям'і па індывідуальным вучэбным плане. Рашэнне аб навучанні вучняў у сям'і па адным, некалькіх або ўсіх прадметах адпаведнага класа або па індывідуальным плане і яго атэстацыі прымаецца педагагічным саветам Установы і зацвярджаецца загадам дырэктара.

Навучанне вучня самастойна у сям'і можа быць адменена рашэннем педагагічнага савета Установы ва ўстаноўленым парадку.

Калі вучань да паступлення ва Установу або ў час навучання самастойна, у сям'і па індывідуальным вучэбным плане засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэбнымі праграмамі адпаведнага класа, педагагічны савет Установы ва ўстаноўленым парадку можа разгледзець пытанне аб пераводзе яго ў адпаведны клас.

3.13. Атрыманне базавай і сярэдняй адукацыі завяршаецца выпускнымі экзаменамі, якія праводзяцца ў адпаведнасці з парадкам, устаноўленым Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.14. Працоўная дзейнасць вучня можа ўключаць грамадска-карысная праца, сферу сацыяльнай дапамогі, часовае працаўладкаванне, працу ў розных формах працоўных аб'яднанняў на працягу навучальнага года і ў канікулярны час.

3.15. Перавод (накіраванне) вучняў у спецыяльныя агульнаадукацыйныя школы (школы- інтэрнаты) для дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця, а таксама ў спецыяльныя класы для такіх дзяцей і класы інтэграванага навучання ажыццяўляецца са згоды іх законных прадстаўнікоў на падставе заключэння дзяржаўнай установы адукацыі “Цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі г. Івацэвічы”.

3.16. Арганізацыя і функцыянаванне пунктаў карэкцыйна-педагагічнай дапамогі, спецыяльных класаў для дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3.17. Педагагічны савет Установы можа прымаць рашэнне аб маральным стымуляванні вучняў і іх законных прадстаўнікоў за поспехі ў навучанні і выхаванні, удзел у грамадскай дзейнасці.

3.18. Медыцынскае абслугоўванне вучняў забяспечваецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь дзяржаўнымі арганізацыямі аховы здароўя па месцы знаходжання Установы.

Раздзел IV. Правы і адказнасць Установы

4.1. Установа ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе асноўнымі задачамі мае права:

уносіць ва ўстаноўленым парадку ў аддзел па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта прапановы па ўдасканаленні сваёй арганізацыйна - штатнай структуры;

ажыццяўляць гаспадарчую дзейнасць, у тым ліку аказваць фізічным і юрыдычным асобам платныя паслугі на падставе палажэння аб платных паслугах, распрацаванага ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, пералікам платных паслуг, зацверджаным дзеючымі нарматыўнымі актамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь;

ажыццяўляць іншыя правы ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4.2. Установа нясе адказнасць:

за якасць прадстаўляемай адукацыі;

за захаванне і ўдасканаленне сваёй вучэбна -матэрыяльнай базы;

іншую адказнасць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Раздзел V. Правы і абавязкі ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу

5.1. Удзельнікамі адукацыйнага працэсу ва Установе з'яўляюцца навучэнцы, педагагічныя работнікі, законныя прадстаўнікі дзяцей.

5.2. Ва Установу прымаюцца дзеці, якія пражываюць на тэрыторыі школьнага мікрараёна.

Прыём дзяцей, якiя не пражываюць на тэрыторыі школьнага мікрараёна, ажыццяўляецца пры наяўнасці свабодных месцаў.

5.3. У I клас Установы прымаюцца дзеці, якія дасягнулі ўзросту, вызначанага дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, без правядзення ўступных экзаменаў. Залічэнне дзяцей афармляецца загадам дырэктара Установы на падставе заявы законных прадстаўнікоў дзяцей при предъявлении свидетельства о рождении или других документов удостоверающих личность ребёнка, медыцынскай даведкі аб стане здароўя.

Прыём дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця ажыццяўляецца са згоды іх законных прадстаўнікоў на падставе заключэння дзяржаўнай установы адукацыі “Цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі г. Івацэвічы”.

5.4. Забараняецца адлічэнне з Установы вучняў, якія не маюць агульнай пачатковай і агульнай базавай адукацыі, па прычыне іх непаспяховасці.

Вучні, якія дасягнулі 16-ці гадовага ўзросту, могуць быць выключаны з Установы ў крайнім выпадку, за грубае парушэнне Статута Установы, рашэннем педсавета Установы, па ўзгадненні з камісіяй па справах непаўналетніх Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта.

5.5. Установа не мае права перашкаджаць пераводу (пераходу) навучэнца ў іншую ўстанову адукацыі, калі на гэта маецца згода апошняга.

5.6. Ва Установе ў адпаведны клас, пры прадстаўленні даведкі ўстаноўленага ўзору могуць быць прыняты вучні, якія на працягу навучальнага года або па яго выніках былі адлічаны або спынілі навучанне ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыі. У гэтым выпадку яны працягваюць навучанне ў адпаведным класе Установы і здаюць выпускныя экзамены па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ва ўстаноўленым парадку.

5.7. вучні:

5.7.1. маюць права:

на адукацыю ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

на навучанне ў сям'і, а таксама на навучанне па індывідуальным плане;

на прававую і сацыяльную абарону ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

на павагу сваёй годнасці;

на дапамогу педагагічных работнікаў у авалоданні ведамі;

на карыстанне вучэбным абсталяваннем, падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі ва ўстаноўленым парадку;

на заахвочванне і ўзнагароджанне за поспехі ў вучобе;

на адкрытую ацэнку сваіх ведаў, своечасовае паведамленне аб тэрмінах правядзення кантрольных работ, зрэзаў, тэстаў, экзаменаў;

выбіраць і быць выбранымі ў органы вучнёўскага самакіравання і самакіравання Установы.

5.7.2. абавязаны:

выконваць Статут, выконваць рашэнні савета ўстановы адукацыі, іншых органаў самакіравання ўстановы адукацыі, правілы, патрабаванні кіраўніцтва і педагагічных работнікаў;

паважаць гонар і годнасць усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу, работнікаў установы адукацыі;

знаходзіцца ва ўстанове адукацыі на працягу часу, прадугледжанага раскладам заняткаў (вучэбных, факультатыўных, аб'яднанняў па інтарэсах, іншых);

пакідаць тэрыторыю ўстановы адукацыі падчас заняткаў толькі з дазволу класнага кіраўніка (дзяжурнага адміністратара);

добрасумленна і адказна ставіцца да засваення зместу вучэбных праграм па вучэбных прадметах, праграм выхавання, своечасова і якасна выконваць дамашнія заданні, грамадскія даручэнні;

наведваць класныя і інфармацыйныя гадзіны;

удзельнічаць у мерапрыемствах грамадска карыснай працы;

вырашаць спрэчныя і канфліктныя пытанні на прынцыпах узаемнай павагі, з улікам меркавання ўсіх (іншых) удзельнікаў спрэчкі, пры неабходнасці звяртацца за дапамогай да настаўніка, класнага кіраўніка, спецыялістаў сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы, адміністрацыі ўстановы адукацыі;

беражліва адносіцца да маёмасці ўстановы адукацыі, падтрымліваць чысціню і парадак ва ўстанове адукацыі і на яго тэрыторыі;

беражліва ставіцца да энергарэсурсаў, берагчы цяпло, электрычнасць, ваду;

клапаціцца пра сваё здароўе, бяспеку і жыццё навакольных, імкнуцца да маральнага, духоўнага і фізічнага развіцця, самаўдасканалення;

неадкладна паведамляць настаўніку (класнаму кіраўніку) або дзяжурнаму настаўніку, дырэктару або яго намеснікам аб атрыманні мікратраўмы, траўмы або пагаршэнні агульнага стану свайго здароўя на ўроках, занятках або пры правядзенні мерапрыемстваў (пазакласных, пазашкольных, спартыўна-масавых, грамадска карыснай працы);

загаддзя (напярэдадні ці за некалькі дзён) паведамляць класнага кіраўніка аб плануемым наведванні арганізацыі аховы здароўя; у экстраных (незапланаваных) выпадках адсутнасці на ўроках неадкладна паведамляць класнаму кіраўніку аб факце і прычыне сваёй адсутнасці;

размяшчаць сродкі сувязі, інтэрнэт-сувязі перад пачаткам вучэбных заняткаў у спецыяльна адведзеных месцах;

прытрымлівацца дзелавога стылю адзення;

выкарыстоўваць адзенне для заняткаў фізічнай культурай згодна з санітарнымі нормамі, спецыяльную вопратку на ўроках працоўнага навучання, мерапрыемствах грамадска карыснай працы;

мець на ўроках неабходныя навучальныя прыналежнасці;

мець акуратна і разборліва падпісаныя рабочыя сшыткі і сшыткі для кантрольных работ па прадметах;

акуратна і разборліва запісваць у дзённіках расклад урокаў на тыдзень наперад, у канцы кожнага ўрокахатняе заданне;

штотыдзень здаваць дзённік на праверку класнаму кіраўніку;

прадастаўляць дзённік па першым патрабаванні педагагічнага работніка ўстановы адукацыі;

выконваць правілы паводзін у бібліятэцы і правілы карыстання бібліятэчным фондам.

5.7. Вучню ўстановы забараняецца:

не выконваць патрабаванні педагагічных работнікаў;

паліць, ужываць алкагольныя (слабаалкагольныя) напоі і піва, таксічныя і наркатычныя рэчывы, выкарыстоўваць нецэнзурныя выразы, спазняцца на навучальныя заняткі без паважаных прычын, наносіць шкоду маёмасці ўстановы адукацыі і іншых асоб;

прыносіць агнястрэльную зброю любога выгляду, газавую зброю, боепрыпасы любога віду або выбуховыя рэчывы (альбо іх імітатары або муляжы), халодная зброя, колючыя, сякучыя, рэжучыя прадметы (альбо іх імітатары або муляжы), хімічныя, атрутныя, вогненебяспечныя рэчывы, Тытунёвыя вырабы, электронныя сістэмы курэння, вадкасці для электронных сістэм курэння, сістэмы для спажывання тытуню, запалкі, запальніцы, алкагольныя, слабаалкагольныя напоі ці піва, наркатычныя сродкі, псіхатропныя рэчывы, іх прэкурсоры і аналагі, таксічныя або іншыя адурманьваючыя рэчывы і прэпараты, якія могуць нанесці шкоду маёмасці і здароўю навакольных, а таксама прыналежнасці для азартных гульняў;

парушаць дысцыпліну ў ходзе адукацыйнага працэсу, прымяняць фізічную сілу і абразы ў дачыненні да іншых яго ўдзельнікаў;

пачынаць ці правакаваць бойкі ва Установе, на тэрыторыі Установы і пазашкольных мерапрыемствах;

прапускаць заняткі без уважлівых прычын і своечасовага інфармавання класнага кіраўніка або дзяжурнага адміністратара з наступным прадяўленнем адпаведнага дакумента класнаму кіраўніку;

дапускаць крадзеж, вандалізм, наносіць наўмысна шкоду маёмасці Установы, уласнасці вучняў і работнікаў Установы;

сістэматычна не выконваць дамашнія заданні або выконваць іх нядобрасумленна;

насіць у памяшканні ўстановы галаўныя ўборы;

парушаць дзелавы стыль у вопратцы;

карыстацца прыладамі мабільнай сувязі, інтэрнэт-сувязі, музычнымі калонкамі, гульнявымі прыладамі падчас адукацыйнага працэсу без дазволу педагогаў;

прапагандаваць, захоўваць і распаўсюджваць з дапамогай мабільнай, інтэрнэт-сувязі інфармацыю, якая змяшчае жорсткасць, гвалт;

праводзіць здымкі падчас правядзення вучэбных заняткаў, класных гадзін, пазакласных мерапрыемстваў без дазволу адміністрацыі, класнага кіраўніка, настаўніка-прадметніка;

размаўляць падчас вучэбных заняткаў, выкрыкваць нецэнзурныя словы і выразы, адцягвацца самому і адцягваць іншых навучэнцаў, перашкаджаць правядзенню навучальнага занятку;

ўжываць падчас навучальных заняткаў ежу і напоі;

перасаджвацца за іншую парту без дазволу настаўніка;

у падручніках рабіць якія-небудзь запісы, маляваць, вырываць з іх старонкі;

падчас навучальных заняткаў і перапынкаў паміж імі гуляць у азартныя гульні, праводзіць аперацыі спекулятыўнага характару;

пакідаць установу да заканчэння вучэбных заняткаў без узгаднення з класным кіраўніком і (або) адміністрацыяй Установы.

5.8. Педагагічныя работнікі:

5.8.1. маюць права:

абарону прафесійнага гонару і годнасці;

мець устаноўленую нарматывамі поўную педагагічную нагрузку. Педагагічная нагрузка (педагагічная праца), аб'ём якой менш, чым норма на стаўку заработнай платы, дапускаецца толькі з пісьмовай згоды работніка;

на творчую ініцыятыву, свабоду выбару педагагічна абгрунтаваных формаў і метадаў навучання і выхавання, навучальных выданняў і сродкаў навучання і выхавання;

удзельнічаць у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, міжнароднай дзейнасці па выкарыстанні новых методык, праграм, падручнікаў і іншых сродкаў навучання і выхавання, а таксама апрабацыю педагагічных інавацый, у тым ліку аўтарскіх праграм;

абірацца і быць абранымі ў органы самакіравання ўстановы;

на павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку ў выпадках, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

на атэстацыю ў адпаведнасці з парадкам, устаноўленым дзеючымі нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;

абяднанне ў прафесійныя саюзы, іншыя грамадскія абяднанні, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству;

забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці;

маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай, навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці ў сістэме адукацыі;

на працоўны і сацыяльны адпачынак, на атрыманне пенсіі за выслугу гадоў, сацыяльныя гарантыі і кампенсацыі ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

5.8.2. абавязаны:

якасна і ў поўным абёме ажыццяўляць сваю дзейнасць на прафесійным узроўні, выконваць патрабаванні навучальных планаў, адукацыйных праграм, праграм выхавання, развіваць пазнавальныя інтарэсы і здольнасці навучэнцаў;

выконваць прававыя, маральныя і этычныя нормы;

валодаць высокімі маральнымі якасцямі;

аказваць уплыў на фарміраванне ў навучэнцаў якасцей грамадзяніна, патрыёта, культуры паводзін;

паважаць гонар і годнасць калег, вучняў, іх законных прадстаўнікоў і іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

павышаць свой навукова-метадычны, прафесійны ўзровень, педагагічнае майстэрства, праходзіць атэстацыю;

выбіраць найбольш аптымальныя тэхналогіі і формы навучання і выхавання;

прапагандаваць педагагічныя веды, весці работу з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў;

выконваць загады і распараджэнні дырэктара Установы і яго намеснікаў, рашэнняў, прынятых Педагагічным саветам

прапагандаваць здаровы лад жыцця сярод навучэнцаў;

забяспечваць выкананне спецыяльных ўмоў, неабходных для атрымання адукацыі асобамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

праходзіць папярэдні (пры паступленні на працу) і перыядычныя (на працягу працоўнай дзейнасці) абавязковыя медыцынскія агляды ў парадку, які ўстанаўліваецца Міністэрствам аховы здароўя па ўзгадненні з Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны.

5.9. Законныя прадстаўнікі вучняў Установы:

5.10.1. маюць права:

на азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, устаноўчым дакументам, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, правіламі ўнутранага распарадку для навучэнцаў, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

абараняць правы і законныя інтарэсы вучняў;

атрымліваць інфармацыю аб ходзе і змесце адукацыйнага працэсу, выкарыстоўваемых метадах навучання і выхавання, выніках вучэбнай дзейнасці вучняў у парадку, які вызначаецца кіраўніком установы адукацыі з удзелам органа самакіравання, у які ўваходзяць асобы з ліку законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў;

атрымліваць інфармацыю аб усіх відах абследаванняў (медыцынскіх, псіхалагічных, педагагічных) вучняў;

на ўдзел у кіраванні ўстановай.

5.10.2. абавязаны:

выконваць Статут установы;

ствараць неабходныя ўмовы для паўнацэннага развіцця, выхавання, умацавання здароўя вучняў, законнымі прадстаўнікамі якіх яны зяўляюцца, і падрыхтоўкі іх да самастойнага жыцця ў сямі і грамадстве.

паважаць гонар і годнасць усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

суправаджаць вучняў, законнымі прадстаўнікамі якіх яны зяўляюцца, якія не дасягнулі ўзросту шаснаццаці гадоў, у перыяд з дваццаці трох да шасці гадзін па-за жылля альбо забяспечваць іх суправаджэнне паўналетнімі асобамі;

забяспечваць выкананне вучнямі, законнымі прадстаўнікамі якіх яны зяўляюцца, патрабаванняў устаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для вучняў.

5.11. Педагагічныя работнікі, вучні, іх законныя прадстаўнікі ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь нясуць адказнасць за пашкоджанне памяшканняў і будынкаў Установы, вучэбнага абсталявання, інвентара і іншай маёмасці.

Раздзел VI. Парадак кіравання дзейнасцю Установы

6.1. Кіраванне Установай ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і гэтым Статутам і будуецца на прынцыпах адзінаначалля і самакіравання.

6.2. Асноўным органам самакіравання Установы з'яўляецца педагагічны савет.

Прыём, звальненне і перавод дырэктара здзясняецца аддзелам па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта па ўзгадненні з Івацэвіцкім раённым выканаўчым камітэтам у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6.3. Дырэктар нясе адказнасць за якасць і эфектыўнасць работы ўстановы адукацыі, умовы працы работнікаў, ахову правоў, жыцця і здароўя дзяцей, прадстаўляе без даверанасці інтарэсы Установы ў дзяржаўных органах і арганізацыях, судзе.

6.4. Дырэктар ажыццяўляе кантроль за ходам і вынікамі адукацыйнага працэсу, праводзіць тэматычны, прамежкавы і выніковы кантроль; размяркоўвае і нясе адказнасць за ўсталяванне нагрузкі педагагічным работнікам, ва ўстаноўленым парадку набывае, арандуе, заказвае абсталяванне і іншыя матэрыяльныя рэсурсы ў юрыдычных і фізічных асоб па безнаяўным разліку, выдае даверанасці, заключае дамовы з арганізацыямі і фізічнымі асобамі, у тым ліку з навучэнцамі Установы, на выкананне розных відаў работ па бягучым рамонце Установы, афармленні і гаспадарчаму ўтрыманню яго памяшканняў, збудаванняў; заключае дамовы на аказанне паслуг навучэнцам і іх законным прадстаўнікам, іншым законным прадстаўнікам, грамадзянам, а таксама арганізацыям; адмяняе рашэнні савета ў выпадках, калі яны супярэчаць дзеючаму заканадаўству Рэспублікі Беларусь і дадзеным Статута ; выдае загады, распараджэнні і дае ўказанні, абавязковыя для выканання ўсімі работнікамі Установы.

6.5. Аплата працы дырэктара, у тым ліку яго заахвочванне за вынікі работы, ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6.6. Службовыя абавязкі дырэктара сцвярджае аддзел па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта.

6.7. Ва Установе могуць ствараюцца органы самакіравання: педагагічны савет, Савет школы, бацькоўскія камітэты, апякунскі савет дзейнасць якіх ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6.8. Педагагічны савет з'яўляецца калегіяльным органам, і здзясняе сваю дзейнасць у адпаведнасці з нарматыўнымі актамі Рэспублікі Беларусь.

Раздзел VII. Парадак фарміравання штатаў і аплата

працы работнікаў Установы

7.1. Працоўныя адносіны работнікаў ва Установе рэгулююцца працоўнымі дамовамі (кантрактамі), якія заключаюцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

7.2. Работнікі Установы маюць права на ўдзел у кіраванні Установай, на абарону прафесійнага і асабістага гонару і годнасці.

7.3. Штатны расклад Установы зацвярджаецца дырэктарам па ўзгадненні з аддзелам па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта на падставе тыпавых штатных нарматываў, зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, у межах сродкаў, выдзеленых на аплату працы.

7.4. Дырэктар Установы ажыццяўляе прыём, перавод і звальненне педагагічных работнікаў, кіраўніцтва, гаспадарчага персаналу і іншых работнікаў, вызначае іх абавязкі (службовыя і працоўныя) у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

7.5. На педагагічную работу прымаюцца асобы, якія маюць педагагічную адукацыю (спецыяльную вышэйшую або сярэднюю спецыяльную) з прадстаўленнем адпаведных дакументаў, якія пацвярджаюць адукацыю.

Кваліфікацыйныя патрабаванні да работнікаў вызначаюцца адпаведнымі кваліфікацыйнымі характарыстыкамі.

7.6. Да педагагічнай дзейнасці не дапускаюцца асобы, якім заняткі дадзенай дзейнасцю забаронены рашэннем суда або па медыцынскіх паказчыках, а таксама асобы, якія былі асуджаны за злачынствы. Пералік адпаведных медыцынскіх супрацьпаказанняў і складаў злачынстваў вызначаецца дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

7.7. Аплата працы работнікаў Установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, палажэннямі аб матэрыяльным стымуляванні, якія дзейнічаюць ва Установе адукацыі.

7.8. Атэстацыя педагагічных работнікаў Установы ажыццяўляецца ў парадку, якi вызначаецца нарматыўнымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Раздзел VIII. Маёмасць і парадак фінансавання Установы

8.1. Аддзел па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта выдзяляе Установе неабходныя ёй будынкі і памяшканні, абсталяванне, інжынерныя камунікацыі.

Маёмасць Установы знаходзіцца ва ўласнасці Івацэвіцкага раёна і замацоўваецца за Установай на праве аператыўнага кіравання. У адносінах замацаванай маёмасці Установа ажыццяўляе правы валодання, карыстання і распараджэння ў межах і на ўмовах, устаноўленых уласнiкам або ўпаўнаважаным органам, у адпаведнасці з мэтамі сваёй дзейнасці, заданнямі ўласніка і прызначэннем маёмасці. Памяшканні Установы абсталёўваюцца неабходным вучэбна-наглядным абсталяваннем, інвентаром і эксплуатуюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі правіл аховы працы, санітарных правілаў і нормаў.

8.2. Маёмасць Установы складаюць асноўныя фонды і абаротныя сродкі, а таксама іншыя матэрыяльныя каштоўнасці, кошт якіх адлюстроўваецца на балансе аддзела па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта.

8.3. Установа не мае права без згоды ўласніка адчужаць іншым спосабам распараджацца замацаванай за ёй маёмасцю і маёмасцю, набытай за кошт сродкаў, выдзеленых ёй па каштарысе.

Уласнік маёмасці або ўпаўнаважаны iм орган мае права забраць залішняе, не выкарыстоўваецца альбо выкарыстоўваецца не па прызначэнні ім маёмасць і распарадзіцца ім па сваім меркаванні.

8.4. Матэрыяльна-тэхнічная база Установы фарміруецца па дзеючым нарматывам з улікам забеспячэння атрымання агульнай сярэдняй адукацыі, тыпу ўстановы адукацыі і формы навучання.

8.5. Крыніцамі фінансавання маёмасці Установы з'яўляюцца: сродкі мясцовага бюджэту на аснове дзяржаўных і мясцовых нарматываў фінансавання, вызначаных у разліку на аднаго навучэнца для дадзенага тыпу і віду ўстановы адукацыі;

даходы, атрыманыя ад рэалізацыі прадукцыі, выканання работ, аказання паслуг, арэнды памяшканняў, а таксама іншых відаў гаспадарчай дзейнасці;

грашовыя і не грашовыя ўклады заснавальніка, добраахвотныя ахвяраванні юрыдычных і фізічных асоб; даходы ад каштоўных папер;

крэдыты банкаў і іншых крэдытораў;

капітальныя ўкладанні і датацыі з дзяржаўнага бюджэту;

iншыя крынiцы, не забароненыя дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Прыцягненне Установай дадатковых сродкаў не цягне за сабой зніжэнне нарматываў і памераў яе фінансавання з бюджэту.

8.6. Установа можа ажыццяўляць платную адукацыйную дзейнасць па аказанні дадатковых адукацыйных паслуг, якія не фінансуюцца з бюджэту.

Кошт дадатковых адукацыйных паслуг вызначаецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь з улікам эканамічна абгрунтаваных выдаткаў і зацвярджаецца начальнікам аддзела па адукацыі Івацэвіцкага раённага выканаўчага камітэта.

8.7. Грашовыя сродкі, атрыманыя ў выніку ажыццяўлення гаспадарчай дзейнасці, у тым ліку аказання платных паслуг, паступаюць у самастойнае распараджэнне Установы, улічваюцца на асобным балансе і расходуюцца па сметах, зацверджаных у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

8.8. Умацаванне, абнаўленне і развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы Установы ажыццяўляецца за кошт бюджэтных сродкаў, а таксама сродкаў, атрыманых у выніку аказання платных паслуг, рэалізацыі прадукцыі і паслуг насельніцтву, добраахвотных ахвяраванняў арганізацый, фізічных і юрыдычных асоб, іншых відаў дзейнасці, якія не супярэчаць заканадаўству рэспублікі Беларусь.

8.9. Адчужэнне, здача ў арэнду, карыстанне, заклад Установы маёмасці, якая знаходзіцца на балансе, ажыццяўляецца ў парадку i межах, устаноўленых Уласнікам, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

8.10. Унясенне маёмасці (у тым ліку і грашовых сродкаў) у статутныя фонды ствараемых юрыдычных асоб, а таксама дадатковага ўзносу ў статутныя фонды ў выглядзе маёмасці і грашовых сродкаў, ажыццяўляецца ў парадку i межах, устаноўленых Уласнікам, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

8.11. Установа не мае права выступаць гарантам або паручыцелем перад банкамі-крэдыторамі юрыдычных асоб недзяржаўнай формы ўласнасці і фізічных асоб па выкананні гэтымі асобамі сваіх абавязкаў вяртання атрыманых крэдытаў, акрамя выпадкаў устаноўленых дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Раздзел IX. Улік, справаздачнасць і кантроль дзейнасці Установы

9.1. Дзяржаўная ўстанова «Цэнтр па забяспячэнню дзейнасці бюджэтных арганізацый Івацэвіцкага раёна» на падставе дагавора ажыццяўляе аператыўны і бухгалтарскі ўлік вынікаў дзейнасці ўстановы, прадстаўляе ва ўстаноўленым парадку статыстычную справаздачу, а таксама аператыўную інфармацыю аб выніках гаспадарчай дзейнасці дзяржаўным органам.

Вядзенне бухгалтарскага ўліку можа ажыццяўляцца на дагаворных пачатках з арганізацыяй, якая аказвае паслугі па вядзенні бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці.

9.2. Дзяржаўны кантроль за забеспячэннем якасці адукацыі ажыццяўляецца ўпаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

9.3. Пісьмовая справаздачнасць вышэйстаячым органам упраўлення адукацыі прадстаўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі органаў дзяржаўнай статыстыкі Рэcпублікі Беларусь.

9.4. За непрадастаўленне і скажэнне дзяржаўнай справаздачы, парушэнне тэрмінаў яе прадстаўлення адказныя асобы Установы нясуць адказнасць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

9.5. Праверкі фінансава-гаспадарчай дзейнасц праводзяцца ў парадку i тэрмiны, устаноўленыя дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

9.6. Праходжанне атэстацыі і дзяржаўнай акрэдытацыі ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Раздзел Х. Рэарганізацыя і ліквідацыя Установы

10.1. Рэарганізацыя і ліквідацыя Установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

Раздзел XI. Міжнароднае супрацоўніцтва

11.1. Установа ажыццяўляе знешнеэканамічную дзейнасць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Беларусь.